suigle.ir

0 · 0 ·


 Good Luck!
در این فیلم شما فرا می گیرید چگونه از ویدئوهای آموزشی تلویزیون اینترنتی سویگل استفاده نمایید و بیش از 40 زبان زنده دنیا را فرا بگیرید.فهرست زبانها:1- زبان انگلیسی2- زبان آلمانی3- زبان فرانسوی4- زبان ترکی استانبولی5- زبان روسی6- زبان هلندی7- زبان هندی8- زبان ایتالیایی9- زبان عربی10- زبان سوئدی11- زبان دانمارکی12- زبان نروژی13- زبان چینی14- زبان کره ای15- زبان ژاپنی16- زبان یونانی17- زبان بلغاری18- زبان اسپانیاییو دیگر زبانهای زنده دنیا