um.si

 Good Luck!Univerza v MariboruUM, Univerza v Mariboru, Univerza, Maribor, izobraževanje, raziskovanje, znanje, študij, Slovenija, EPF, FERI, FE, FG, FKKT, FKBV, FL, FNM, FOV, FS, FT, FVV, FZV, FF, MF, PEF, PF, UKMPoslanstvo Univerze v Mariboru temelji na iskrenosti, radovednosti, ustvarjalnosti, sodelovanju in izmenjavi spoznanega v znanosti, umetnosti in izobraževanju.