folkrorelsen.org

0 · 0 ·


 Good Luck!
Moderna svenska och västerländska folkrörelser gjordes möjliga genom utbildning [en bredare spridningen av tidningar och böcker] och fick sitt genombrott under industrialiseringen och urbaniseringen av 1800-talets samhällen. Faktorer som yttrandefrihet, utbildning och relativ ekonomisk självständighet i den moderna västerländska kulturen är några grundläggande faktorer för framväxten och omfattningen av olika folkrörelser. Folkrörelser är nära förknippade…